Ochrana osobných údajov

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Správca ako technický prevádzkovateľ portálu žiadnym spôsobom nezhromažďuje, nespracováva ani nearchivuje osobné údaje!

Správca nezabezpečuje ochranu osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov z toho dôvodu, že správca ako prevádzkovateľ portálu poskytuje na svojich stránkach len priestor pre on-line formuláre žiadostí svojich partnerov, t.j. tretích subjektov - poskytovateľov finančných pôžičiek, úverov, poistenia, záloh a iných peňažných produktov. Každá žiadosť o pôžičku, úver, zálohu, poistenie alebo iný produkt je len zobrazenie formulára z cudzieho webu pomocou technológie frameov.

Ochranu osobných údajov v súlade so zákonom si zabezpečuje každý poskytovateľ finančných pôžičiek, úverov, záloh, poistiek a iných peňažných produktov vo vlastnej kompetencii.