Podmienky používania

Venujte pozornosť nižšie uvedeným informáciám

Technickým prevádzkovateľom a správcom tohto portálu je spoločnosť WEBKLUB, s.r.o.

Obsah tohto portálu je chránený v zmysle Autorského zákona č. 383/1997 Zb. v znení neskorších predpisov a príslušnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Obsahom portálu sa rozumie grafický vzhľad - dizajn, obsahová platforma, logická štruktúra, textový i obrazový materiál a všetky ďalšie informácie a náležitosti portálu.

Tlačové správy sú preberané z iných zdrojov s uvedením zdroja v zmysle Autorského zákona.

Kopírovanie, upravovanie, využívanie na komerčné účely, publikovanie resp. ďalšie šírenie časti alebo celého obsahu tohto portálu akýmkoľvek spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu správcu tohto portálu je výslovne zakázané.

Správca nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek vzniknuté priame, nepriame, súvisiace alebo následné škody, straty, resp. iné výdavky spojené s nepovoleným použitím časti alebo celého obsahu tohto portálu.

Správca tohto portálu môže za účelom prirodzeného vývoja a aktualizácie tohto portálu kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia vykonávať technické, grafické, programové, obsahové alebo iné zmeny.

Správca nenesie žiadnu zodpovednosť za odkazy na externé weby a ich obsah.

Správca ako technický prevádzkovateľ portálu nemá žiadne oprávnenie na podnikanie v oblasti poskytovania finančných pôžičiek, záloh, úverov, poistenia alebo iných peňažných produktov a explicitne žiadne finančné pôžičky, úvery, zálohy, poistky ani iné peňažné produkty neposkytuje.

Upozorňujeme, že všetky informácie na tomto portáli majú iba informatívny charakter.V prípade akéhokoľvek záujmu nám napíšte alebo nás kontaktujte!